i

Uppfödare

Här hittar du uppfödare som är medlemmar i Skogkattslingan. Dessa finns inte bara i Sverige utan även i andra länder.

Välj att titta påá

Uppfödare A-Ö

eller

Uppfödare i läns- och landsindelning

Skogkattslingans annonsforum för uppfödare är en service till våra medlemmar, för att de på så sätt ska nå ut till så många som möjligt och kunna informera om, att de bedriver sådan verksamhet.

Det är medlemmen/uppfödaren själv som uppdaterar sina egna annonser och som ansvarar för att allt innehåll i publicerat material på denna sida är riktigt och att uppgifterna är aktuella. Skogkattslingan svarar inte på något sätt för sakinnehållet och uppgifternas aktualitet. Skogkattslingan är en intresseförening. För själva uppfödarverksamhetens kvalitet ansvarar uppfödare själva inför intresserade kattungeköpare. Vi ˙tfärdar inte regler för avel och uppfödning för våra medlemmar. Det åligger det förbund och den kattklubb där uppfödaren också är medlem, att ställa krav i enlighet med Jordbruksverkets regler på dem som sysslar med avel.

Vi rekommenderar våra medlemmar att följa hälsoprogrammen för HCM och GSD IV.


Är du uppfödare och medlem i Skogkattslingan? Vill du ha med din uppfödning i listan? Då måste du själv lägga in dina uppgifter genom att logga in på Min sida. Om du missar att betala din medlemsavgift före 1 mars så försvinner din uppfödning från listan.

Du måste vara medlem för att din uppfödning ska finnas representerad på sidan.