i

Medlemskap

Skogkattslingan är en ideell oberoende intresseförening öppen för alla som vill vara medlem, oavsett om man har eller inte har en Norsk Skogkatt. Det gemensamma intresset i klubben är Norsk Skogkatt. De flesta medlemmar "ägs av en skogis", men vi har även medlemmar som inte har någon Norsk Skogkatt. Några medlemmar har en eller ett par skogisar som sällskapskatter, några ställer ut sina katter på kattutställningar och några är uppfödare av Norska Skogkatt.
Du blir medlem genom att sätta in medlemsavgiften till Skogkattslingans PlusGirokonto, se nedan.

Som medlem i Skogkattslingan får du

Dessutom får du


Medlemsavgifter:

Medlemskap per kalenderår. Medlemsavgift betald 1 oktober - 31 december gäller för nästkommande år.

Huvudmedlem SEK 270 per år
Familjemedlem SEK 70 per år

Inbetalning görs till Skogkattslingan
PlusGirokonto: 78 32 01-7
Swish: 1233497013
Om betalning sker i annan valuta än SEK tillkommer SEK 50 i medlemsavgift.

Bank address:
    Nordea
    SE-10571 Stockholm
Bank account number abroad: 9960 260783 2017
IBAN: SE16 9500 0099 6026 0783 2017
BIC-kod (SWIFT-address): NDEASESS

Skriv namn, adress, telefonnummer, e-postadress och eventuellt stamnamn på inbetalningen. Om du redan är medlem, ange gärna ditt medlemsnummer.

Om betalning sker via "bank på internet" eller swish kanske du inte får plats med alla uppgifter som behövs. I det fallet skickar du ett mail till vår kassör (Skicka e-postmeddelande) där du förutom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ev stamnamn även anger betalningdatum.

Du som är uppfödare och medlem i Skogkattslingan kan anmäla din kattungeköpare som medlem för SEK 150.

Du är välkommen med frågor till

Annika Myhrberg, Skogkattslingans kassör,
Skicka e-postmeddelande

Skogkattslingans telefonnummer:
073-664 10 98

Välkommen som medlem i Skogkattslingan!