i

Hälsoprogram GSD IV

GSD IV är också en sjukdom med dödlig utgång, dock sker detta oftast redan vid födseln. Förenklat är GSD IV en sjukdom som uppstår p g a det är ett fel i de kemiska processer som omvandlar socker till användbar energi. Sockerämnena eller glucider lagras i cellerna som glycogen. Vid fysisk aktivitet omvandlas glycogen i normala fall till användbar energi. Vid GSD IV kan kattungen inte lagra glycogen, och dör därför oftast inom ett par dygn efter födsel, eller är dödfödd. I ett fåtal fall har kattungen dock överlevt sjukdomen fram till den är runt 8-12 månader. Kattungen drabbas då av ett fruktansvärt sjukdomsförlopp. Den får hög feber, och är okänslig för all antibiotika- och cortisonbehandling. Kattungen får muskelskakningar som inte går att stoppa, muskelförtvining, som försvårar rörelse och förmågan att äta samt muskelkramper och allmän muskelsvaghet. Slutligen leder sjukdomen till förlamning av alla fyra benen och kort därefter dör katten i en hjärtattack eller hamnar i koma och somnar in.

För ca 15 år sedan upptäcktes sjukdomen i USA och efter forskning av Professor John Fyfe så har man hittat en förändring i genen GBE1 som ligger bakom sjukdomen GSD IV. Gentestet som finns har hög tillförlitlighet och Skogkattslingan rekommenderar tester av alla avelsdjur enligt hälsoprogrammet, och vid avel på bärare rekommenderar vi även tester på avkommorna efter denna. En katt som har GSD IV är homozygot för den muterade genen, d v s den har fått en sjuk gen från mamman och en sjuk gen från pappan. En katt som är heterozygot har fått den sjuka genen från en av föräldrarna, men även en frisk gen från den andra föräldern, vilket gör att den blir bärare av GSD IV, men själv inte utvecklar sjukdomen. Sjukdomens nedärvning är alltså recessiv, och om bara en av föräldrarna är drabbad så blir kattungen inte sjuk eller utvecklar sjukdomen. En del envisa rykten gör gällande att även bärare av sjukdomen kan verka svagare och lättare utveckla andra sjukdomar, men det finns inga som helst vetenskapliga belägg för detta. Svaghet hos enstaka bärare av GSD IV kan förstås lika gärna ha andra orsaker än just att katten är bärare av GSD IV.

Det finns flera olika labb som utför GSD IV-testet och man behöver först en remiss som man fyller i, samt ett medgivande till att resultatet publiceras på Pawpeds, som ju också delger avelsrådet alla resultaten. Blanketter och medgivande till att resultatet publiceras finns på Skogkattslingans hemsida. Man kan också via Skogkattslingans shop beställa testpaket samt remiss till labbet Laboklin. Kattens identitet skall verifieras vid testtillfället och testet ska utföras av en veterinär. Veterinären tar ett svabbprov (en liten borste som gnids mot kattens insida av munhålan) eller ett blodprov som denne sedan skickar för analys på ett labb som erbjuder testerna. Tänk bara på att katten inte bör äta på en till två timmar innan testet görs, eftersom kattens DNA då kan blandas ihop med DNA som finns i maten.

Testrekommendationer har utarbetats och är enligt följande:

Homozygota katter (katter som fått anlag för GSD IV av bägge föräldrarna) ska självklart inte användas i avel, men eftersom katterna dör av sjukdomen innan de blir fertila så är detta problemet automatiskt avhjälpt.

Heterozygota katter, bärare av genen, kan användas i avel, men de ska användas i kombination med fritestade partners. Kattungar från en sådan kombination bör testas innan de säljs vidare. Idealet är att endast fritestade kattungar ska gå vidare i avel, men undantag kan göras så länge kattungeköparen är väl medveten om sjukdomsanlaget och fortsätter följa testrekommendationerna. Målet bör vara att alla bärare av sjukdomsanlaget ska vara eliminerade ur avelsprogrammet år 2015, och att vi fr o m då endast har fritestade katter i avel.

Viktigt är att alla som köper en kattunge som kan bära på GSD IV eller från kullar där inte bägge föräldrarna är fritestade informeras om sjukdomen.

Länk till hälsoprogrammet GSD IV på PawPeds:
http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/gsdiv.html


Regler gällande GSD IV (Glycogen Storage disease) för Norsk skogkatt registrerade i SVERAK

Beslutet togs på Fifes generalsamling 2011 i Bukarest. Man kan läsa om detta på Fifes hemsida under Events.

Från 2012-01-01 gäller de nya reglerna för GSD IV. Detta innebär att:

Norska skogkatter som används i avel ska ha ett GSD IV-status. Är föräldrarna eller tidigare generationer fria från GBE-1-genen (GSD IV-glycogen storage disease) är detta giltigt. Avkommorna behöver således inte testas utan anses fria (normal status).

Testningsförfarande:
Katter som testas måste vara identifierbara genom microchip eller tatuering vid testningstillfället. ID-numret måste finnas angivet på testdokumentet till laboratoriet och vara tydligt angivet på testresultatet som sedan ska skickas till SVERAK för registrering i SVERAKs stambok/SESAM, det går även bra att maila in.

Registrering av kull:
Giltigt testresultat som påvisar föräldradjurens GBE-1-status, måste medfölja vid registrering av kull, såvida dessa inte är inregistrerade i SVERAKs stambok/SESAM sedan tidigare. Finns något av föräldradjuren redan fritestade i SVERAKs databas, så underlättar det om du noterar det på rekvisitionen eller på en lapp som du skickar med.

Stamtavlorna:
När kattungar efter fria föräldrar eller föräldradjur får sina stamtavlor kommer detta finnas angivet på stamtavlorna. För att GSD IV-status skall komma med på stamtavla på kattungar efter bärare av GBE-1-genen, måste kattungarna testas och resultatet skickas till Sverak.

Rekommendationer:

Det ligger på både hon- och hankattsägarens ansvar att se till att ovanstående följs. Glöm ej att det finns ett hälsoprogram för GSD IV.

GSD IV tester

Laboklin:
www.laboklin.de

Skogkattslingan har startat ett samarbete med Laboklin (Tyskland), och våra medlemmar kan beställa testpaket med förklaring om hur testet och betalning går till samt remisser till de katter man vill testa i Skogkattslingans shop.
Beställ testkit här.

Utskick av testkit handhas av Gun Nilsson
Brantbackavägen 10
746 91 Bålsta
Tel: 0171-555 76
Skicka e-postmeddelande till Gun

På remissen finns ett medgivande till att testresultatet publiceras på Pawpeds. Här finns en instruktion inför GSD IV-testet.

För medlemmar i Skogkattslingan kostar testet för närvarande 478 kr (februari 2011). Betalning sker till svenskt bankkonto enligt faktura, som Laboklin skickar efter provsvar.


Nedanstående labb skickar testpaket med remiss, provrör och "borste" som används vid svabbprovet, eller rör för blodprov. Maila dem för att få testpaketen hemskickade. Man måste sedan dra en kopia av testresultatet och skicka denna till Pawpeds registrator.

Antagene (Frankrike)
www.antagene.com/

Genindexe (Frankrike)
www.genindexe.com

PennGen (USA)
http://research.vet.upenn.edu/penngen

Pawpeds registrator för GSD IV-test är:
Carli Hækkerup
Adamshøjvej 25
DK-4100 Ringsted
Denmark
E-mail
Länk till kontaktinfo på Pawpeds


Till Hälso- och avelsrådets sida