i

Regler för Årets skogkatt inom Skogkattslingan

Alla medlemmar i Skogkattslingan som har ställt ut sin katt minst
3 ggr under 2022 kan delta i tävlingen Årets skogkatt.

Tävlingen delas in i olika kategorier:

Samma katt kan delta i mer än en kategori. Endast resultat från utställningar under 2022 medräknas. Det är det högst uppnådda resultatet från varje utställning som ger poäng. För poängberäkning se "Uträkning av Årets skogkatt" längre ner på sidan. Ett exempel: Din katt har på en utställning fått bedömningen Excellent 1, BIV och NOM. Poängen från den utställningen ger 60p, vilket är poängen för NOM.

Om två katter får samma poäng så räknas dessutom tilläggspoäng från 2 utställningar utöver de 5 bästa. Du bör alltså ange resultat för upp till 7 utställningar under 2022.

Posta eller maila in ifyllt formulär med dina resultat. Använd ett formulär per kategori som din katt deltar i:

Formulär för Vuxna, Kastrater, Ungdjur & Juniorer / Kattungar, Veteraner & Seniorer: Webb, Word eller PDF

Formulär för Avelshanar, Avelshonor, Uppfödning: Webb, Word eller PDF

Skicka gärna även ett foto på din katt. Om du mailar in fotot, tänk på att det ska bli bra både på hemsidan och i tidningen. Bilden ska vara stor och sparad i JPEG-format med bästa kvalité. Bildens storlek i tidningen blir ca en 16-del av storleken på bildskärmen. (En fjärdedel av höjden och en fjärdedel av bredden.)
Filnamnet på bilden bör ha samma namn som din katt för att veta vilken katt det är på bilden. Tänk på att använda kattens namn i stamtavlan, ej tilltalsnamn.
Om du postar fotot, bifoga frankerat kuvert om du vill ha det i retur.

Var noga med att du skickar in formuläret i god tid och till rätt person!

Prisutdelning sker på årsmötet 2023 och redovisas därefter på Skogkattslingans hemsida och i Skogisen nr 1. Inga resultat redovisas förrän efter sista anmälningsdag.

Ifyllt formulär ska vara Kicki Ekengren tillhanda senast 19 januari 2023 för att deltaga i Årets Skogkatt. Det går även bra att fylla i webbformulär direkt eller att maila ifyllt formulär.

Formulär och bedömningssedlar skickas till:

Kristina (Kicki) Ekengren
Kyrkogatan 28
852 32 Sundsvall

E-postadress hittar du på formuläret. (Länk till formulären högre upp på sidan.)

Lycka till!!

Tävlingen är öppen för samtliga Skogkattslingans medlemmar år 2022. Medlemsavgiften ska vara betald senast 30 september, eftersom medlemsavgift betald efter 1 oktober enligt stadgarna §10 gäller för nästkommande år.


Uträkning av Årets skogkatt

Minst 3, max 5 resultat för året summeras. Tilläggspoäng från ytterligare 2 resultat för att skilja placeringar på katter med samma poäng. En lista för vuxna, en lista för kastrater, en sammanslagen lista för ungdjur/junior och en sammanslagen lista för seniorer/veteraner. 
Resultaten från FIFe och WCF presenteras i olika listor.

FIFe - Vuxna, Kastrater, Ungdjur/Junior

Resultat Poäng
BIS 70
NOM 60
BIV 40
CACS/CAPS 35
CAGCIB/CAGPIB  30
CACIB/CAPIB 25
CAC/CAP/HP 20
Excellent 1 - ungdjur/junior 20
Excellent 10
MB, Bra

WCF - Vuxna, Kastrater, Kattungar

Resultat Poäng
Bästa katt 70
DB 60
BIR/BIV 40
CACE/CAPE/GCACE/
GCAPE/CACM/CAPM
35
CAGCIB/CAGPIB 30
CACIB/CAPIB 25
CAC/CAP/HP 20
CACP/CAPP/CACJ/CAPJ 20
Excellent 10
VG, Bra

Veteraner och Seniorer

Resultat Poäng
Bästa veteran/senior 70
Bästa veteran/senior hane/hona  60
2:a, 3:a, 4:a osv. 40

Avelshane, Avelshona och Uppfödning

3 resultat för året summeras och divideras med 3. En lista för avelshanar, en lista för avelshonor och en lista för uppfödning. Resultat från andra länder än Sverige räknas för FIFe-listan om enligt SVERAKs regler och för WCF-listan om enligt Nordiska
WCFs regler.
Använd eget formulär för Avel och Uppfödning