i

Kommande aktiviteter

[Skogkattslingans utbildningspaket]   [Hjälpa till med aktivitet]   [Lämna förslag på aktivitet


 

Digital föreläsning om grundläggande färggenetik för Norsk skogkatt - Dagny Dickens 9 och 16 maj

Nu har du möjlighet att få en genomgång om färggenetik för katter. Du lär dig hur färganlagen ärvs och hur du kan förutse färgutfall på planerade kullar, med fokus på just Norska skogkatten. Passar dig som är ny uppfödare, men fungerar även bra som repetition för dig som varit med ett tag. Dagny Dickens bjuder på en föreläsning i två delar, där du hinner smälta all information mellan gångerna. 1 timme föreläsning och 30 minuters frågestund vid båda tillfällena, söndag 9 och söndag 16 maj, klockan 19-20:30 via Zoom.
Dagny Dickens är en uppskattad föreläsare inom genetik. Hon är All-Breed domare, och har varit stambokförare i SVERAK. Dagny tog tillsammans med Eva Minde fram EMS-systemet som används över hela världen. Nu jobbar hon med ett nystartat utbildningsprojekt för kattuppfödare - Campus Felinarium. Gratis för dig som är medlem i Skogkattslingan, 50 kronor för icke-medlem.

Obligatorisk anmälan via denna länk

Varmt välkommen med din anmälan senast den 3 maj!


 

Skogkattslingans utbildningspaket

... är framtaget för att våra medlemmar ska få mer kunskap om katt i allmänhet och Norsk skogkatt i synnerhet.

För att sprida kunskap om katten har vi sedan några år tillbaka kurser med olika tema för att täcka in ett så brett område som möjligt, dessa kurstillfällen är återkommande, med en förhoppning om att kunna genomföra dem på flera orter över hela landet.
När du gått en kurs får du ett diplom, har du ditt stamnamn på Skogkattslingans uppfödarsida läggs symbolen till efter stamnamnet. På detta sätt kan du dokumentera och visa din kunskap.

Skogkatten - Förr & Nu Skogkatten - Förr & Nu

Vill du veta något om historien kring Norskskogkatt, dess ursprung, hur katterna såg ut förr jämfört med nu. Vad som stod i standarden då jämfört med dagens standard. Vad har utvecklats?

Innehåll:

Varför gör katten så? Varför gör katten så?

Du vill kanske lära dig mer om just din katt. Om det finns någon anledning till att den gör just på det sättet. Är det ett medfött beteende, något från dess ursprung som gör det eller är något i dess miljö hemma? Du kan försöka lära dig att se och tänka hur vardagen ser ut utifrån din katts perspektiv. Men också vad du kan tänka på och hur du kan göra för att din katt ska må riktigt bra.

Innehåll:

Kattens hälsa Kattens hälsa

Du vill kanske veta hur du ska göra för att hålla din katt frisk och hur du kan upptäcka när den inte mår så bra. Att kunna se tidiga tecken och hur du kan förebygga eventuelle problem eller sjukdomar. Du vill kanske veta vilka sjukdomar som är vanliga och vad du kan göra om du råkar ut för dem. Och inte minst vad händer när katten blir gammal och vad kan du tänka på för att hjälpa den.

Innehåll:

Kattsex Kattsex

För dig som tänker eller redan bestämt dig för att ha kattungar och ska para din honkatt. Eller du som redan haft kullar och vill få mer kunskap. Om parningen, hankatten - honkatten.  Om hur fostret utvecklas under dräktigheten och förlossningen. Vad man bör veta inför förlossningen och vad du kan göra för att hjälpa till.

Innehåll:

Avel med framgång Avel med framgång

Du som är intressera av avel och uppfödning eller är uppfödare. Har du ett syfte och vad vill du med din uppfödning? Lär dig hur du kan tänka kring val av avelsdjur och tankar kring nedärvning. Du får ett redskap, ett värderingssystem för dina avelsdjur som du kan arbeta utifrån i din uppfödning.

Innehåll:

Vill du hjälpa till med genomförande av en föreläsning eller annan aktivitet för att den ska kunna hållas på din ort eller i din närhet? Meddela oss här så återkommer vi till dig.


Lämna förslag på aktivitet!

Har du förslag på aktivitet som du tycker att Skogkattslingan bör genomföra? Lämna gärna ditt förslag