i

Valberedningens förslag 2017

Uppdaterad 2017-01-10

Valberedningen är tacksam för alla förslag!

Vi vet att det finns massor med kunskap och intresse bland Skogkattslingans medlemmar, men vi i valberedningen behöver hjälp med vilka ni tycker har bra kunskaper eller stort intresse och som skulle passa på de olika posterna!

Man kan föreslå andra såväl som sig själv, valberedningen kontaktar alla föreslagna och namnen på de som tackar ja läggs ut här på sidan. Man kan alltså fortfarande föreslå kandidater till en post även om det står ett namn föreslaget vid den posten här nedan.

Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!

Valberedningen består av:

Skicka e-postmeddelande till valberedningen

Läs om vad arbete inom Skogkattslingan innebär

Det är tillåtet att rösta genom ombud och fullmakt vid årsmötet!

För att vara valbar för kommande verksamhetsår måste medlemsavgiften betalas före årsmötet.

Post Period    Förslag
Personer som har tackat ja
Uppfödning inom parantes för att lättare veta vem personen är.
Ordförande 2 år Mats Nilsson (SE*Bålstaligan's)
Vice sekreterare 2 år Susanne Jönsson (S*Silverflake's)
Kassör 2 år Gun Nilsson (SE*Bålstaligan's)
Suppleanter, 3 st 1 år Pia Lindström (S*Skogslinden's)
??
??
Kattungeförmedlare 1 år Angelike Lindmark (S*Glömstaskogen)
Kontaktombud
nord, mellan & syd, minst 3 st
1 år Nord: Anita Klint (SE*Klint skogens)
Nord: Charlotta Åström (S*Pax Romas)
Mellan: Jennie Rydelius (S*Kinahs)
Mellan: Angelike Lindmark (S*Glömstaskogen)
Mellan: Susanne "Sissi" Johansson (S*Tam-Trion's)
Syd: ??
Ledamot till Hälso- och avelsråd 2 år ??  
?? (fyllnadsval, 1 år)  
Redaktion tidningen Skogisen, minst 3 st    1 år Marlene Hellman
Tina Laine (S*Gersimis)
Christina Ström (SE*Mästerbos)
Revisorssuppleant 1 år Gunilla Johansson (S*Ludvigs)
Webmaster 1 år ??  
Valberedning 3 st 1 år Britt Svensk (SE*Gryttjens)
Ann Roshage (SE*For Keeps)
Inger Karlsson (S*Aborgatos)

 

Följande poster är för val år 2018 Period    Dessa funktionärers mandatperiod löper ytterligare ett år
Vice ordförande 2 år Marianne Tharaldsson (SE*Blomsterbergets)
Sekreterare 2 år Wiveca Fransson (Källbokattens)
Ledamot 2 år Johanna Grebner (S*Tigerögas)
Revisor, 1 st 2 år Jan Kummeneje 
Ledamot till Hälso- och avelsråd, 1 st 2 år Fyllnadsval