i

Skogkattmästerskap

SKOGKATTSLINGAN INBJUDER TILL SKOGKATTMÄSTERSKAP
lördagen den 7 september 2019 i
Stockholms hundsportcentrum, Runsavägen 10, Upplands Väsby

ALLA medlemmar i Skogkattslingan och alla skogkatter är välkomna att delta.

Domare: Michael Edström, Anneli Persson, Marie Westerlund

Sidoklasser: ordinarie domare

Klasser:
A  
B
C
D
E
F
G
H
I
Vuxna katter i öppen klass
Vuxna katter som har tagit titel
Kastrater i öppen klass
Kastrater som har tagit titel i kastratklass
Ungdjur 4-7 månader
Ungdjur 7-10 månader
Veteraner från 6 år
Avelskatter med minst tre avkommor
Uppfödare, minst tre katter från uppfödningen

Katterna bedöms efter FIFes färgindelning.
Ange färg i klartext/EMS-kod.

Sidoklasser:
Läckraste färg
Bästa ekipage
Vackraste ögon

Dessutom bedöms under grundtävlingen: Bästa pälskvalité och Bästa skogkattuttryck. Dessa går upp i speciella paneler.

Skicka anmälan direkt (inte via egna klubbsekreteraren) till:
Wiveca Fransson
Källbo 214
195 92 MÄRSTA
e-mail: wiveca@skogkattslingan.com

Anmälningsformulär (länk borttagen eftersom anmälningstiden har gått ut)
Eller använd anmälningsblankett i Word-format eller PDF-format och skicka via e-post. Fyll i en blankett per klass katten ska delta i.

Anmäl senast den 12 augusti 2019
Begränsat antal platser. Först till kvarn... Din anmälan bekräftas endast per e-post efter anmälningstidens slut.

Avgifter
150 kronor per katt. Anmälan i veteran- uppfödar- och avelsklassen är avgiftsfri, om katten är anmäld i annan klass.

Plusgiro: 78 32 01 - 7  
Swish: 123 349 7013

Inbetalning senast den 12 augusti 2019
Ange kattens/katternas namn och klass/klasser,
ditt namn, adress, telefonnummer och mailadress. Kompletterande uppgifter skickas till Wiveca Fransson,
skicka e-postmeddelande

Anmälan och betalning till sidoklasserna, 25 kronor per klass, sker direkt på utställningen.


 

Veterinärincheckning: 08.00-09.00
Legitimerad veterinär besiktigar katterna vid incheckningen. Ta med stamtavla och vaccinationsintyg. Kattsnuva & kattpestvaccination ska vara utförd tidigast 2018-09-07 och senast 2019-08-23

Öppettider:
För utställare: 08.00 - 18.00
För allmänheten: 9.30 - 16.00

Priser:
Mottages tacksamt! Kontakta Susanne Jönsson
Tel 073-060 59 69 (kvällstid) eller skicka e-postmeddelande

Annonser:
Katalogformat A4. Helsida 200 kronor, halvsida 100 kronor.
Original sändes senast den 15 augusti 2019 till:
Wiveca Fransson, wiveca@skogkattslingan.com

Upplysningar, hjälp att fylla i blanketter:
Wiveca - Tel 08-591 492 74 (kvällstid), eller skicka e-postmeddelande
OBS! Ej rätt ifyllda blanketter returneras.

Utställarna, eller av dem utsedd person, ansvarar själva för att katten kommer upp till bedömning.

Burstorlekar: 75 x 60 x 60 för enkelbur, 150 x 60 x 60
för dubbelbur det vill säga SVERAKs burar.
Ta gärna med egen bur! Anges på anmälningsblanketten.Tips på boende:

Scandic Infra City
Scandic Upplands V äsbyOBS - Vi kan ta emot maximalt 120 katter
Först till kvarn gäller - Vi räknar på betalningsdagen.OBS - Inga ytterskor får användas i lokalen utan skoskydd. Ta med inneskor att byta till.Anmäl via webbformulär (länk borttagen eftersom anmälningstiden har gått ut)
Eller använd anmälningsblankett i Word-format eller PDF-format. Fyll i en blankett per klass katten ska delta i.

VÄLKOMNA ÖNSKAR SKOGKATTSLINGAN!