i

Instruktioner gällande GSD IV test hos Laboklin

Katten bör ej ha ätit på 1-2 timmar före testet utförs, annars kan maten förstöra proverna pga bakterietillväxt och få ett missvisande provsvar.

En testblankett kan användas för upp till tre katters prov (för er som har den gamla blanketten ska man bara stryka över "mother" och "father" på animal 2 och 3). Om du är osäker på hur blanketten ska fyllas i så finns en instruktion här (följ länken).

När man öppnar provröret med svabbtopsen så ska man inte röra själva topshuvudet, inte heller bör veterinären som utför provet vidröra kattens insida av munnen med annat än topsen. Förslagsvis bär veterinären handskar. Se till att veterinären tvättar händerna noga och/eller byter handskar mellan varje prov som utförs om veterinären har flera katter som ska testas samtidigt!

När man tar provet "skrubbar" veterinären med svabben på munnens slemhinna i ungefär 20 sekunder för att vara säker på att tillräckligt många celler fastnar på svabben. Använd bägge proverna, alltså två till varje katt, för att vara säker på att något av proverna är tillräckligt. Skulle dessa ändå inte gå att utläsa är det bäst att skicka ett EDTA blodprov istället.

Svabbprovet bör bli lufttorkat i 1-2 timmar om det är mkt blött efter testet. Det är individuellt hur pass blött provet blir, men för att undvika att det möglar eller blir dåligt så är det bäst att lufttorka det en stund innan man försluter röret. Lämna rörets lock lite på glänt i förslagsvis 1-2 timmar innan veterinären skickar det.

När provet är taget så stoppar man tillbaka svabben i röret. Märk röret noggrant, förslagsvis med kattens stamtavlenr eller chipnr och namn. Om inte veterinären tillhandahåller etiketter med provnr så kan testerna märkas med antingen kattens idnr eller stamtavlenr, men tänk på att skriva SVERAK före det sistnämnda. Allt för att varje katt ska ha ett helt eget testnr och för att undvika att prover förväxlas.

Provsvar brukar komma inom ett par veckor efter att Laboklin mottagit provet, men ibland har de hög arbetsbelastning och provsvaret kan därför dröja ytterligare dagar.

Om du har angett din e-postadress så får du först svar via e-post, därefter ett skriftligt svar på posten. Inom några veckor kommer fakturan på 478 kr som ska betalas till det svenska plusgirokontot 24 98 29-3. Betala först då du har fått fakturan!

Skulle något vara fel med fakturan kan ni vänligen kontakta Malin Holgersson för hjälp. Uppge faktura nr samt svabbprovernas nr vid kontakt.
Skicka e-postmeddelande till Malin

På denna bild ser ni utförligt hur blanketten ska fyllas i.

Lycka till!


Till sidan om GSD IV
Till Hälso- och avelsrådets sida