i

Att arbeta aktivt inom Skogkattslingan

Nu är Skogkattslingans valberedning i full färd med att hitta namn till funktionärsposterna inom vår förening inför årsmötet.

Kanske just du är intresserad av att göra en insats? Fundera på om det är något för dig! Eller vet du någon annan som skulle passa som förtroendevald. I år väljs samtliga poster utom vice ordförande, sekreterare och ledamot i styrelsen, en ledamot i avelsrådet och revisor, som valdes på två år vid föregående årsmöte.

Välkommen att ta kontakt med någon av oss i valberedningen

Skicka e-postmeddelande till valberedningen

Tillbaka till valberedningens sida.


Nedan följer en beskrivning av vad de olika posterna innebär.

Förtroendevalda inom Skogkattslingan

Ordförande och vice ordförande - väljs på två år

Sekreterare och vice sekreterare - väljs på två år

Kassör - väljs på två år

Ledamot - väljs på två år

Suppleanter - väljs på ett år

Kattungeförmedlare - väljs på ett år

Kontaktombud - väljs på ett år

Hälso- och Avelsrådet - väljs på två år omlott

Redaktion, minst tre medarbetare - väljs på ett år

Revisor och revisorsuppleant väljs på två resp. ett år

Webbmaster - väljs på ett år

Valberedning - väljs på ett år