i

Kommande aktiviteter

[Cancerföreläsning 3 februari i Sundsvall]   
[Årsmöte 10 februari i Uppsala]   [Föreläsning Kattens Hälsa 10 februari i Uppsala]
[Föreläsning Varför gör katten så? 3 mars i Växjö]

[Skogkattslingans utbildningspaket]   [Hjälpa till med aktivitet]   [Lämna förslag på aktivitet


 

Föreläsning Cancer hos katter - INSTÄLLT

Tyvärr är föreläsningen Caner hos katter inställt pga för få anmälda. Vi gör nytt försök i vår.

Vad kan du som djurägare göra om din katt skulle drabbas?

Föreläsare
Patricio Rivera


Veterinärmedicine
doktor onkologi
Datum & tid: lördagen den 3 februari 2018 kl 12.00-16.00
Plats: Vettris Sundsvall, Gesällvägen 9, 857 53 Sundsvall
Karta
Pris inkl fika: 250,- (medlemmar)
350 ,- (icke medlemmar)
Betalas in vid anmälan till
PlusGirokonto: 78 32 01-7 eller
Swish: 1233497013
Anmälan: senast den 25 januari 2018 via
detta anmälningsformulär
Frågor? Kontakta Marianne Tharaldsson, 070-6410750

Inbjudan i PDF-format

Välkomna!


 

Skogkattslingan kallar till årsmöte 2018

Datum: lördagen den 10 februari 2018
Plats: Länsförsäkringar, Fyrisborgsgatan 4, Uppsala
Karta
Tider: 11.00 - 12.15 (ca)
12.15 - 13.00 Lunchmacka och kaffe
Efter lunch hålls föreläsning om kattens hälsa, se inbjudan nedan
Anmälan: senast den 5 februari 2018 till Wiveca Fransson
Du kan anmäla dig via

Det är tillåtet att rösta genom ombud och fullmakt vid årsmötet - Blankett finns här

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Justering av röstlängd
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordf. justera dagens protokoll, samt två rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Kassarapport
 9. Revisionsberättelse
 10. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgifter för år 2019
 12. Val av:
  Vice Ordförande 2 år
  Sekreterare 2 år
  Ledamot 2 år
  3 Suppleanter 1 år
  Kattungeförmedlare 1 år
  Minst 3 kontaktombud 1 år
  Ledamot till Hälso- och avelsrådet 2 år
  Ledamot till Hälso- och avelsrådet 1 år
  Redaktion minst  3 medarbetare 1 år
  Revisor 2 år
  Revisorssuppleant 1 år
  Webmaster 1 år
  Valberedning 2018  3 st / sammank    1 år
 13. Motioner lagda av styrelsen - se nedan
 14. Motioner lagda av medlemmar
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Motion lagd av styrelsen (punkt 13 ovan):
Ändring i Skogkattslingans stadgar § 23

Befintlig text: Kassören tecknar ensam Skogkattslingans tillhöriga konton. Kassören och ordförande var för sig, äger rätt att utkvittera värdeförsändelser och rekommenderade brev till föreningen.
Ny text: Föreningens firma tecknas av kassören ensam. Kassören och ordförande var för sig, äger rätt att utkvittera värdeförsändelser och rekommenderade brev till föreningen.

Motivering: Rekommendation från PRV (Patent och registreringsverket).

Valberedningens behöver er hjälp med förslag!
Kontakta valberedningen.

Inbjudan i PDF-format.


 

Föreläsning Kattens hälsa

Föreläsare är Emma Bergenkvist, doktorand vid SLU i Uppsala, där hon även undervisar studenter.

Datum & tid: lördagen den 10 februari 2018 kl 13.00- ca16.00
På förmiddagen hålls Skogkattslingans årsmöte, se separat kallelse
Plats: Länsförsäkringar, Fyrisborgsgatan 4, Uppsala
Karta
Avgift: Gratis för Skogkattslingans medlemmar som deltar på både Skogkattslingans årsmöte och föreläsningen.
200 kr för medlemmar i Skogkattslingan som deltar på endast föreläsningen
300 kr för icke medlemmar
Betalas in vid anmälan till
PlusGirokonto: 78 32 01-7 eller
Swish: 1233497013
Märk betalning med "Föreläsning 10 februari" och ditt namn.
Anmälan: senast den 5 februari 2018 till Wiveca Fransson
Du kan anmäla dig via
Kontakt I samband med föreläsningen nås Wiveca Fransson på tel 070-628 03 95.

Inbjudan i PDF-format

Välkomna!


Skogkattmästerskap 11 februari 2018 - inställt pga för få anmälda


 

Skogkattslingan, Dackekatten och Agria bjuder in till föreläsning

Föreläsning Varför gör katten så?

Föreläsningen tar upp kattens beteende. Med förståelse för hur katten beter sig i olika situationer kan beteendeproblem undvikas.

Föreläsare
Karin Mörk


Etolog
Datum & tid:   lördagen den 3 mars 2018 kl 10.00- 13.00
Plats: Hovshagaskolans matsal, Påskvägen 16, Växjö
Karta
Avgift: 200 kr för medlemmar i Skogkattslingan eller Dackekatten
300 kr för icke medlemmar
Betalas in vid anmälan till
PlusGirokonto: 78 32 01-7 eller
Swish: 1233497013
Märk betalning med "Föreläsning 3 mars" och ditt namn.
Anmälan: senast den 25 februari 2018 via
detta anmälningsformulär
Frågor? Kontakta Susanne Jönsson, mobilnummer: 0730-605969

Inbjudan i PDF-format

Välkomna!


Skogkattslingans utbildningspaket

... är framtaget för att våra medlemmar ska få mer kunskap om katt i allmänhet och Norsk skogkatt i synnerhet.

För att sprida kunskap om katten har vi sedan några år tillbaka kurser med olika tema för att täcka in ett så brett område som möjligt, dessa kurstillfällen är återkommande, med en förhoppning om att kunna genomföra dem på flera orter över hela landet.
När du gått en kurs får du ett diplom, har du ditt stamnamn på Skogkattslingans uppfödarsida läggs symbolen till efter stamnamnet. På detta sätt kan du dokumentera och visa din kunskap.

Skogkatten - Förr & Nu Skogkatten - Förr & Nu

Vill du veta något om historien kring Norskskogkatt, dess ursprung, hur katterna såg ut förr jämfört med nu. Vad som stod i standarden då jämfört med dagens standard. Vad har utvecklats?

Innehåll:

Varför gör katten så? Varför gör katten så?

Du vill kanske lära dig mer om just din katt. Om det finns någon anledning till att den gör just på det sättet. Är det ett medfött beteende, något från dess ursprung som gör det eller är något i dess miljö hemma? Du kan försöka lära dig att se och tänka hur vardagen ser ut utifrån din katts perspektiv. Men också vad du kan tänka på och hur du kan göra för att din katt ska må riktigt bra.

Innehåll:

Kattens hälsa Kattens hälsa

Du vill kanske veta hur du ska göra för att hålla din katt frisk och hur du kan upptäcka när den inte mår så bra. Att kunna se tidiga tecken och hur du kan förebygga eventuelle problem eller sjukdomar. Du vill kanske veta vilka sjukdomar som är vanliga och vad du kan göra om du råkar ut för dem. Och inte minst vad händer när katten blir gammal och vad kan du tänka på för att hjälpa den.

Innehåll:

Kattsex Kattsex

För dig som tänker eller redan bestämt dig för att ha kattungar och ska para din honkatt. Eller du som redan haft kullar och vill få mer kunskap. Om parningen, hankatten - honkatten.  Om hur fostret utvecklas under dräktigheten och förlossningen. Vad man bör veta inför förlossningen och vad du kan göra för att hjälpa till.

Innehåll:

Avel med framgång Avel med framgång

Du som är intressera av avel och uppfödning eller är uppfödare. Har du ett syfte och vad vill du med din uppfödning? Lär dig hur du kan tänka kring val av avelsdjur och tankar kring nedärvning. Du får ett redskap, ett värderingssystem för dina avelsdjur som du kan arbeta utifrån i din uppfödning.

Innehåll:

Vill du hjälpa till med genomförande av en föreläsning eller annan aktivitet för att den ska kunna hållas på din ort eller i din närhet? Meddela oss här så återkommer vi till dig.


Lämna förslag på aktivitet!

Har du förslag på aktivitet som du tycker att Skogkattslingan bör genomföra? Lämna gärna ditt förslag