i

Kommande aktiviteter

[Föreläsning Kattens hälsa i Hörby den 27 april]

[Skogkattslingans utbildningspaket]   [Hjälpa till med aktivitet]   [Lämna förslag på aktivitet


Föreläsning Kattens hälsa - Hörby 27 april 2019

Skogkattslingan, kattklubben SVISS och Agria bjuder in till föreläsning Kattens hälsa

Föreläsningens innehåll:

  • Hålla din katt frisk och upptäcka när den inte mår bra   
  • Förebygga eventuella problem
  • Vanliga sjukdomar hos katt
  • Tandproblem och parasiter
  • Den gamla katten
  • Katthantering

Föreläsare är Eva Heger,
leg. veterinär på Kattens Veterinär
 
Datum & tid:  
Lördagen den 27 april 2019 kl 10.00 - 14.00
Plats: ABF Hörby, Tingsgatan 26C, 242 31 Hörby
Pris inkl fika: 200 kr för medlemmar i Skogkattslingan, SVISS, Agria
300 kr för icke medlemmar
Betalas in vid anmälan till Plusgirokonto: 78 32 01-7 eller Swish: 1233497013
Ange namn, föreläsning 27 april vid betalning.
Anmälan: Förlängd anmälningstid till 22 april
Anmäl till till Susanne Jönsson
skicka e-postmeddelande eller telefon 0730-605969
Anmälan är bindande

Inbjudan i PDF

Välkomna!


Skogkattslingans utbildningspaket

... är framtaget för att våra medlemmar ska få mer kunskap om katt i allmänhet och Norsk skogkatt i synnerhet.

För att sprida kunskap om katten har vi sedan några år tillbaka kurser med olika tema för att täcka in ett så brett område som möjligt, dessa kurstillfällen är återkommande, med en förhoppning om att kunna genomföra dem på flera orter över hela landet.
När du gått en kurs får du ett diplom, har du ditt stamnamn på Skogkattslingans uppfödarsida läggs symbolen till efter stamnamnet. På detta sätt kan du dokumentera och visa din kunskap.

Skogkatten - Förr & Nu Skogkatten - Förr & Nu

Vill du veta något om historien kring Norskskogkatt, dess ursprung, hur katterna såg ut förr jämfört med nu. Vad som stod i standarden då jämfört med dagens standard. Vad har utvecklats?

Innehåll:

Varför gör katten så? Varför gör katten så?

Du vill kanske lära dig mer om just din katt. Om det finns någon anledning till att den gör just på det sättet. Är det ett medfött beteende, något från dess ursprung som gör det eller är något i dess miljö hemma? Du kan försöka lära dig att se och tänka hur vardagen ser ut utifrån din katts perspektiv. Men också vad du kan tänka på och hur du kan göra för att din katt ska må riktigt bra.

Innehåll:

Kattens hälsa Kattens hälsa

Du vill kanske veta hur du ska göra för att hålla din katt frisk och hur du kan upptäcka när den inte mår så bra. Att kunna se tidiga tecken och hur du kan förebygga eventuelle problem eller sjukdomar. Du vill kanske veta vilka sjukdomar som är vanliga och vad du kan göra om du råkar ut för dem. Och inte minst vad händer när katten blir gammal och vad kan du tänka på för att hjälpa den.

Innehåll:

Kattsex Kattsex

För dig som tänker eller redan bestämt dig för att ha kattungar och ska para din honkatt. Eller du som redan haft kullar och vill få mer kunskap. Om parningen, hankatten - honkatten.  Om hur fostret utvecklas under dräktigheten och förlossningen. Vad man bör veta inför förlossningen och vad du kan göra för att hjälpa till.

Innehåll:

Avel med framgång Avel med framgång

Du som är intressera av avel och uppfödning eller är uppfödare. Har du ett syfte och vad vill du med din uppfödning? Lär dig hur du kan tänka kring val av avelsdjur och tankar kring nedärvning. Du får ett redskap, ett värderingssystem för dina avelsdjur som du kan arbeta utifrån i din uppfödning.

Innehåll:

Vill du hjälpa till med genomförande av en föreläsning eller annan aktivitet för att den ska kunna hållas på din ort eller i din närhet? Meddela oss här så återkommer vi till dig.


Lämna förslag på aktivitet!

Har du förslag på aktivitet som du tycker att Skogkattslingan bör genomföra? Lämna gärna ditt förslag